Programi

Pr 06.10
20:00
REDO Day I
LigjeratëGraphic Design

Maximage (CH)
Archival Consciousness (NL)

REDO është një ngjarje tre-ditore në lëvizje që bashkon dizajnerë nga e gjithë bota për të krijuar një diskutim rreth çështjeve aktuale brenda praktikës së dizajnit grafik. Përmes një sërë bisedash, ngjarjesh muzikore, librash dhe shëtitjeve nëpër qytet, REDO ofron një mundësi për dizajnerët që të mblidhen së bashku në dhe rreth qytetit të Prishtinës.

Sht 07.10
16:00
REDO Day II
LigjeratëGraphic Design

Selina Bernet (CH)

BlackMass Publishing (USA)

REDO është një ngjarje tre-ditore në lëvizje që bashkon dizajnerë nga e gjithë bota për të krijuar një diskutim rreth çështjeve aktuale brenda praktikës së dizajnit grafik. Përmes një sërë bisedash, ngjarjesh muzikore, librash dhe shëtitjeve nëpër qytet, REDO ofron një mundësi për dizajnerët që të mblidhen së bashku në dhe rreth qytetit të Prishtinës.

Di 08.10
16:00
REDO Day III
LigjeratëGraphic Design

Team Thursday (NL) 
D-E-A-L (BE)

REDO është një ngjarje tre-ditore në lëvizje që bashkon dizajnerë nga e gjithë bota për të krijuar një diskutim rreth çështjeve aktuale brenda praktikës së dizajnit grafik. Përmes një sërë bisedash, ngjarjesh muzikore, librash dhe shëtitjeve nëpër qytet, REDO ofron një mundësi për dizajnerët që të mblidhen së bashku në dhe rreth qytetit të Prishtinës.