EN

MONOTONE

MONOTONE

MONOTONE Music dialogue është event mbi muzikën dhe tingullin eksperimental që mbahet në Kino ARMATA në shtator. Ky event mëton të hapë dialogun mes artistëve, profesionistëve, kritikëve dhe hulumtuesve muzikor vendor dhe ndërkombëtar. Përmes koncerteve, ligjëratave, prezentimeve, sesioneve improvizuese, filmave dhe kanaleve tjera komunikimi, MONOTONE gradualisht shndërrohet në platformë e menjëhershme për eksperimentim dhe debat kulturor. Disa prej prezentuesve përfshijnë Sholto Dobie (UK), Nenad Vujić (RS), Fré de Vos (BE), Guguou (TR), The Otolith Group (UK), Tetris (KS), Nike Eyes (RS), Millions of Dead Tourists (GR), Derberggroovt Improvisationskollektiv (DE), Iain Forsyth dhe Jane Pollard (UK), etj.